Editace genů: jak skutečné jsou designové děti?

Editace genomu přináší revoluci do vědeckého světa

Stars Insider

16/02/24 | StarsInsider

HEALTH Editace genů

Editace genů se v poslední době dostala do popředí nejzajímavějších vědeckých objevů. Tato technika změny DNA by mohla být použita k vymýcení nemocí a zlepšení zemědělské produkce, ale někteří se obávají, že by to mohlo vyvolat snahu o "designové děti".

Co přesně je tedy editace genomu a jak funguje? Více se dozvíte v následující galerii.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing