Nejbarbarštější zajatecké tábory v historii

Notoricky známé věznice, které vzešly z válečných hrůz

Stars Insider

23/02/24 | StarsInsider

LIFESTYLE Historie

První účelově zřízený tábor pro válečné zajatce byl postaven v Anglii v roce 1779. Znamenal počátek zařízení určených speciálně pro ubytování válečných zajatců v době konfliktu. Valná většina těchto táborů byla provozována podle směrnic Ženevské úmluvy. Přesto řada táborů proslula krutým zacházením se zajatci a otřesnými životními podmínkami.

V těchto táborech nechtěl skončit žádný voják. Který z těchto strašlivých lágrů byl však nejhorší? Klikněte na galerii a seznamte se s nejznámějšími zajateckými tábory.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing