Mnoho mimořádných pravidel, kterými se musí řídit katoličtí kněží

Co jste nevěděli o katolických kněžích

Stars Insider

10/07/24 | StarsInsider

LIFESTYLE Náboženství

Proč je katolické kněžství pouze mužské? Proč nemohou nového papeže volit kardinálové starší 80 let? Jakými pravidly se řídí slavení mše? A může kněz rozhřešit své vlastní hříchy? Mnohá pravidla, která musí katoličtí kněží dodržovat, jsou skutečně překvapivá a velmi přísná. Existuje také několik přesných požadavků, které je třeba splnit, aby se člověk vůbec mohl stát knězem. Jaké jsou ale přesně církevní předpisy, jimiž se řídí role kněze, a co je třeba udělat, abyste se mohli stát mužem z roucha?

Klikněte a dozvíte se více o nárocích této práce.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing