Věříte ještě na tato středověká znamení?

Známky zkázy a zmaru, které jsou známy již po staletí.

Stars Insider

23/02/24 | StarsInsider

LIFESTYLE Středověk

Dobrá i špatná znamení byla základem středověkých pověr. Po celý středověk si mnoho lidí vykládalo znamení, jako je například mor, jako projev Boží vůle. Kromě toho četli určité obrazy a epizody ve světě jako předzvěsti blížící se pohromy či katastrofy, nebo snad jako signály štěstí. Zdálo se, že všechno, od něčeho tak všedního, jako je zakopnutí o podkovu, až po pozorování planoucí komety ženoucí se po obloze, má svůj vnitřní význam. Na jaká středověká znamení však můžete věřit i dnes?

Klikněte a nahlédněte do minulosti, abyste předpověděli budoucnost.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing