Rostoucí riziko válek o vodu

Co se může stát, když poptávka převáží nad nabídkou

Stars Insider

10/07/24 | StarsInsider

LIFESTYLE Konflikt

Ačkoli to není vždy považováno za aktuální téma, nedostatek vody je velmi reálný problém. OSN a Světová banka předpovídají, že sucho by mohlo do roku 2030 ohrozit 700 milionů lidí.

Nedostatek vody je částečně důsledkem poptávky, která převyšuje nabídku, a pokud jde o tak životně důležitý přírodní zdroj, jako je voda, může nedostatek vody vyústit ve vyhrocené a dokonce násilné konflikty.

Podívejte se do této galerie a zjistěte vše o rostoucím riziku válek o vodu.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing