Když do Severní Ameriky zavítala druhá světová válka

Různé části Spojených států a Kanady byly během druhé světové války napadeny

Stars Insider

30/11/23 | StarsInsider

LIFESTYLE Wwii

Když se mluví o nepřátelských útocích na území USA během druhé světové války, většina lidí má na mysli bombardování Pearl Harboru. Ve skutečnosti se však tento nechvalně proslulý vojenský úder japonského císařského námořnictva odehrál ještě před vstupem Spojených států do konfliktu. Tento nevyprovokovaný akt agrese nakonec vedl k tomu, že Amerika vyhlásila Japonsku válku. Ještě před těmito temnými událostmi 7. prosince 1941 však do země pronikali němečtí špioni. Následovalo bombardování a vpády vojsk Osy na severoamerické území a do něj. Málokdo si však dokáže vzpomenout na tyto drobné kampaně, při nichž se nepřítel přímo zaměřil na národ a v některých případech skutečně operoval uvnitř amerických a kanadských hranic. Jaká jsou tedy tato málo známá střetnutí a kdy k nim došlo?

Klikněte a zjistěte vše o tom, kdy druhá světová válka navštívila Severní Ameriku.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing