Děsivá fakta o chemické válce

Nejjedovatější konflikty, které kdy byly vedeny

Stars Insider

30/11/23 | StarsInsider

LIFESTYLE Historie

Použití plynu ve válce lze vysledovat již v antice. Ačkoli byly tyto starověké chemické zbraně vyrobeny v hrubých rysech, ukázaly se jako velmi účinné a poskytly nové a smrtící způsoby likvidace nepřítele. Rozsáhlý vývoj chemických zbraní začal v prvních letech 20. století. V roce 1915 došlo na bojišti u Ypres v Belgii k prvnímu plnohodnotnému použití plynu ve válce. Do uzavření příměří použily chemické zbraně všechny strany zapojené do první světové války. Úmluva o zákazu chemických zbraní z roku 1997 zakazuje rozsáhlé používání, vývoj, výrobu, skladování a transfer chemických zbraní. A přesto byly ještě v roce 2013 v Sýrii chemické zbraně nasazeny s ničivým účinkem.

Klikněte a sledujte tuto časovou osu vývoje a použití chemických zbraní.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing