Dezerce: vrcholné zanedbání povinností

Vojáci opouštěli svá stanoviště již ve starověku.

Stars Insider

01/12/23 | StarsInsider

LIFESTYLE Historie

Dezerce z armády je považována za jeden z největších zločinů, kterých se může bojovník dopustit - a přesto vojáci opouštěli své jednotky již od starověku. Po staletí se opuštění stanoviště s úmyslem nevrátit se trestalo smrtí. Mohli jste však být také zbičováni, ocejchováni nebo potetováni, abyste byli navždy označeni za darebáka nehodného uniformy. Dnes je dezerce vzácná, ale následky jsou stále přísné a obvykle za ni hrozí pokuta, pobyt ve vězení a jisté propuštění ze služby. Jaké jsou tedy v historii nejhorší prohřešky proti povinnostem?

Klikněte a podívejte se na ty, kteří utekli z bojiště.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing