Fascinující historie pašování Bible

Pašování Bible není minulostí

Stars Insider

01/12/23 | StarsInsider

LIFESTYLE Historie

Dá se říci, že všechny západní země těží z náboženské svobody. Lidé mohou svobodně vyznávat jakoukoli víru a číst texty svého náboženství. To však po mnoho let neplatilo například v Sovětském svazu. V reakci na to se četné křesťanské evangelizační organizace a jednotlivci zapojili do pašování Biblí pro ty, kteří k nim v zemích neměli přístup.

A pokud si myslíte, že pašování Biblí je již minulostí, nemůžete se mýlit více. Klikněte na následující galerii a dozvíte se více.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing