Co se skutečně stalo během Francouzské revoluce a po ní?

Nejvlivnější povstání moderního světa

Stars Insider

20/11/23 | StarsInsider

LIFESTYLE Historie

Francouzská revoluce, lidová revoluce proti vládnoucí třídě, která začala 5. května 1789, se stala vzorem pro nespočet dalších revolucí po celém světě. Rychlý úspěch, s nímž nižší třídy dokázaly povstat a převzít vládu nad svou zemí, byl inspirující pro ty, kteří měli pocit, že nemají naději na osvobození od útlaku. Jak hladký průběh však Francouzská revoluce ve skutečnosti měla a jak účinně se jí podařilo ve Francii nastolit novou éru svobody? Koneckonců, každý totální převrat ve společnosti musí být chaotický.

Co se tedy během Francouzské revoluce a po ní skutečně stalo? Čtěte dále a dozvíte se to.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing