Jaká budoucnost čeká naše děti?

Pohled do budoucna na výzvy, kterým bude čelit příští generace

Stars Insider

19/09/23 | StarsInsider

LIFESTYLE Společnost

Životní cesta dítěte začíná v okamžiku, kdy se narodí. Fyzický, duševní a psychický vývoj dítěte před osmým rokem života je pro jeho blaho naprosto zásadní. Milionům dětí na celém světě je však v této kritické fázi života odepřena i ta nejzákladnější péče. Důsledky této lhostejnosti jsou hrozivé. Nedostatek podpory, povzbuzení a lásky může zmařit budoucnost dítěte ještě dříve, než vůbec začne. Je proto nezbytné, aby rodiče nebo opatrovníci věnovali čas péči a pěstování radostí a pokladů dětství. Je však také odpovědností celé společnosti, aby zajistila, že dítě bude vyrůstat v bezpečném a šťastném prostředí.

Je však znepokojující, že v některých oblastech se dosahuje jen malého pokroku při odstraňování hlavních příčin zanedbávání dětí, jako je chudoba a dokonce i klimatické změny. Jaká budoucnost tedy čeká naše děti a jak ji můžeme učinit lepší, světlejší a prospěšnější?

Klikněte na tuto stránku a seznamte se s nadějemi a obavami příští generace.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing