Kromě včel: pohled na další opylovače živočišné říše

Tito malí opylovači světa!

Stars Insider

15/09/23 | StarsInsider

LIFESTYLE Příroda

Bez opylovačů by lidstvo a všechny ekosystémy na Zemi nepřežily. Když se pylová zrna přesouvají z květu na květ téhož druhu, umožňují jim rozmnožovat zdravá a plodná semena. Ačkoli je opylování skutečně nezbytné pro rozmnožování všech rostlin, jen málokterá z nich to zvládne sama. Ve skutečnosti více než 80 % rostlin a květů potřebuje k opylení pomoc. Pokud si však na chvíli myslíte, že opylování je pouze prací včel, nemůžete se mýlit více.

Kliknutím na tuto stránku se seznámíte s opylovači z celé živočišné říše, od dalšího hmyzu až po ptáky a savce.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing