Zamlčená historie zpovědi

Odhalení tajemství ze zpovědnic

Stars Insider

13/09/23 | StarsInsider

LIFESTYLE Náboženství

Zpověď je uznáním hříchu. V katolické církvi se konání svátosti pokání obvykle provádí ve zpovědnici. Zpověď je považována za požadovaný čin pokání a je nezbytná pro odpuštění a smíření. Zpovědnice by měla být bezpečné místo, kde se někdo může podělit o své hříchy s knězem. Zpověď má však temnou minulost. Stejně tak zpovědnice po staletí představovala tajemství a tajemnou moc katolické církve. Jak se tedy svátost zpovědi zahalila do skandálů a jakou roli v tom sehrála zpověď?

Proklikejte se touto rubrikou a odtáhněte oponu za umlčenou historií zpovědi.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing