Fascinující minulost a současnost Panamského průplavu

V roce 1977 USA souhlasily s převodem Panamského průplavu na Panamu.

Stars Insider

06/02/24 | StarsInsider

TRAVEL Historie

Je to už více než 20 let, co Panama získala kontrolu nad Panamským průplavem od Spojených států, které ji držely od roku 1903. Průplav, který byl nedávno rozšířen, aby umožnil průjezd větších lodí, zůstává jedním ze sedmi divů moderního světa. Jeho stavba je však příběhem plným nebezpečí, nemocí, tragédií a triumfů.

V této galerii si prohlédněte ilustrovanou historii této jedinečné vodní cesty, která spojuje Atlantský oceán s Tichým oceánem.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing