Nejposvátnější památky v Africe

Africké lokality s velkým kulturním a historickým významem

Stars Insider

19/10/23 | StarsInsider

TRAVEL Starověké

Nejposvátnější místa Afriky mají hluboké místo v srdcích a myslích lidí na celém kontinentu. Dlouho před příchodem koloniálních mocností byla tato místa ústředním bodem duchovního a kulturního života domorodých komunit. Sloužila jako místa uctívání, rozjímání a spojení s božstvím. Mnohá z těchto míst jsou dnes svědectvím bohatého afrického dědictví a jsou zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Kde v Africe tedy můžete tato posvátná místa objevit?

Prozkoumejte tuto galerii a objevte posvátná místa, která utvářela dlouhou historii Afriky. Stačí kliknout a odhalíte je všechny.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing