Nemoci a další nebezpečí, která s sebou přinášejí povodně.

Zjistěte, co se veze na vlně neštěstí

Stars Insider

09/07/24 | StarsInsider

MUSIC Přírodní katastrofa

Podle údajů, které zveřejnila NASA, vzrostl od roku 2000 podíl lidí žijících v oblastech ohrožených povodněmi na celém světě o 20 % na 24 %. To je desetinásobný nárůst oproti počtu, který předpovídaly předchozí modely, protože změna klimatu způsobuje extrémní srážky, stoupající hladinu moří a intenzivnější hurikány. Dlouhodobé změny teplot a počasí skutečně způsobují, že extrémní meteorologické jevy jsou silnější a častější.

Kromě zničení infrastruktury s sebou záplavy mohou přinést řadu infekčních onemocnění; nemoci jako malárie, cholera a zápal plic. A tyto život ohrožující zdravotní potíže mohou přetrvávat ještě dlouho po opadnutí povodňových vod.

Jaké nemoci a další nebezpečí tedy povodně provázejí? Klikněte a zjistěte, co se veze na vlně kalamity.  

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing