Nebezpečí spojené s příbuzenským křížením u lidí

Složitá problematika příbuzenství

Stars Insider

20/11/23 | StarsInsider

HEALTH Příbuzenské vztahy

Příbuzenské křížení je páření jedinců nebo organismů, kteří jsou si blízce příbuzní díky společnému původu. U lidí je spojeno s příbuzenstvím, které je definováno jako spojení dvou jedinců, kteří jsou příbuzní jako bratranci a sestřenice z druhého nebo bližšího stupně. Historie zaznamenává, že příbuzenská plemenitba byla běžná již ve starověku a pravděpodobně i dříve. Dnes hrají velkou roli kulturní tabu, výchova rodičů a větší povědomí o důsledcích příbuzenské plemenitby, které v Evropě a celém západním světě minimalizovaly četnost příbuzenské plemenitby. V jiných oblastech světa se však tento zvyk stále praktikuje a zdravotní rizika s tím spojená zůstávají vážná. Jaká jsou ale přesně nebezpečí, která s sebou příbuzenská plemenitba nese?

Klikněte a zjistěte, co se stane, když půjdete proti biologickému cíli rozmnožování.

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing